ТзОВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ тел/факс 2-25-15   абонентський відділ 2-52-95   ритуальна служба 2-33-09

Щебеневі, гравійні, шлакові основи і покриття

Щебеневі, гравійні, шлакові основи і покриття повинні влаштовуватися одно-або багатошаровими залежно від необхідної товщини, виду матеріалу, наявності засобів ущільнення.

Максимальна товщина щебеневого (гравійного) шару залежить від маси котка і повинна бути не більше ніж 18 см при ущільненні котками з металевими вальцями та не більше ніж 25 см у щільному стані – при застосуванні котків на пневматичних шинах. Найменша товщина шару після ущільнення повинна бути не менше ніж 1,5 Д, де Д – максимальний розмірнайбільшої фракції щебеню.

Щебеневі матеріали за міцністю та здатністю до ущільнення поділяються на три групи.

До першої групи відноситься фракційний щебінь, що важко ущільнюється, з вивержених та метаморфічних порід марки за міцністю 1200 - 1400, дрібнозернистої структури (базальта, андезити, граніти, магнетити, діорити, порфірити, безрудні кварцити, міцні амфіболіти та інші, що вміщують породи ГЗК України); з осадковихнекарбонатних порід марок за міцністю 1000 - 1200 (дрібнозернисті пісковики з кременистим цементом).До другої групи відноситься фракційний щебінь, що задовільно і добре ущільнюється: з вивержених та метаморфічних порід марок за міцністю 800-1000, крупно- або середньозернистої структури (граніти, грано-діорити, габро, гнейси, магматити, амфіболіти, плагіограніти); з осадових карбонатних порід марок 800-1200 (вапняки, доломіти та пісковики з вапняковим або доломітовим цементом тощо).

До третьої групи відноситься фракційний щебінь, що легко ущільнюється: з вивержених, метаморфічних та осадковихпорід марки за міцністю нижче 800, щебеневі, гравійні, щебенево-гравійні, щебенево-піщані, грунтощебеневі суміші, шлаки, відходи збагачення.

Об'єм кам'яного матеріалу у насипному стані необхідно визначати з урахуванням коефіцієнта запасу на ущільнення. Для щебеневих, піщано-щебеневих, піщано-гравійних сумішей оптимального складу та щебеню фракцій від 40 мм до 80 (70) мм та від 80 (70) мм до 120 мм марок за міцністю 800 та більше коефіцієнт запасу на ущільнення треба призначати в межах від 1,25 до 1,30; для щебеню марок за міцністю >від 600 до 300 відповідно від 1,3 до 1,5. Для шлаків коефіцієнт запасу на ущільнення залежно від їх міцності та щільності орієнтовно повинен призначатися в межах від 1,3 до 1,5. Остаточна величина коефіцієнта запасу на ущільнення встановлюється пробним ущільненням.

Об'єм ґрунту для влаштування ґрунтово-щебеневих шарів треба призначати з урахуванням коефіцієнта відносного ущільнення ґрунтів в межах від 1,05 до 1,10.

Коефіцієнт запасу на ущільнення ґрунтово-щебеневого шару орієнтовно повинен призначатися в межах від 1,25 до 1,35 (менша величина при використанні щебеню марок за міцністю 800 та вище, більша – для щебеню марок за міцністю 600 та нижче).

Влаштування шарів дорожнього одягу дозволяється тільки по прийнятому готовому земляному полоту на ділянці завдовжки не менше ніж 500 м.

Щебеневі, гравійні, шлакові та ґрунтово-щебеневі шари треба влаштовувати при плюсових температурах повітря.

За потреби роботи при мінусових температурах можна проводити з урахуванням особливостей технології та організації:

  • при температурі повітря від 0 °С до мінус 5 °С тривалість робіт із розподілу, профілювання та ущільнення матеріалу з вологістю до 3 % не повинна перевищувати 4 години, а при температурі нижче мінус 5 °С – 2 год; при вологості матеріалу понад 3 % його необхідно обробляти розчинами хлористих солей кальцію та натрію в кількості від 0,3 % до 0,5 % за масою;

  • ущільнення кам'яних матеріалів при мінусовій температурі треба проводити без додаткового зволоження;

  • в період відлиг, а також перед весняним відтаванням шари дорожнього одягу необхідно очищати від снігу, льоду та забезпечувати відведення води.

Ущільнення щебеню котками треба починати від крайок з наступним наближенням місця проходу котка до середини та перекриттям попереднього сліду проходу на 1/3 ширини смуги ущільнення. Ознаками закінчення ущільнення є відсутність рухомості щебеню, припинення утворення хвилі перед котком, відсутність сліду від проходу котка масою від 8 т до 13 т.

При наявності обладнання контроль якості ущільнення шарів основ дорожнього одягу можна проводити штамповими випробуваннями.

При влаштуванні щебеневого шару методом заклинки шар щебеню першої групи перед розподілом розклинювального матеріалу треба обробляти органічним в'яжучим з розрахунку від 2 л/м2 до 3 л/м2(у перерахунку на чистий бітум).

Витрати розклинювального матеріалу необхідно призначати залежно від розміру та міцності щебеню основної фракції щебеню та типу конструктивного шару відповідно до таблиці 20.1.

 Витрати розклинювального матеріалу

Тип шару

Розмір основної фракції щебеню, мм

Міцність щебеню на стиск, МПа

Витрата розклинювальної фракції, м3, на 1000 м2 при її розмірі, мм

20-40

10-20

5-10

0-5

Основа

40-80 (70)

800 та більше

-

25/15

15/10

-

Основа

40-80 (70)

600 та менше

-

15

10

-

Основа

80 (70)-120 (150)

600 та більше

10 (20)

-

10

10

Основа

80 (70)-120 (150)

400 та менше

10 (20)

-

-

-

Покриття

20-80 (70)

800 та більше

-

20/15

15/10

15/10

Покриття

20-80 (70)

600

-

15

10

10

Примітка 1. В чисельнику наведені витрати розклинювального матеріалу з вивержених, метаморфічних та осадових некарбонатних порід; в знаменнику – з осадових карбонатних порід.

Примітка 2. При будівництві основи з щебеню фракції від 40 мм до 70 мм допускається одноразове розклинювання з використанням суміші щебеневих та щебенево-піщаних фракцій від 5 мм до 20 мм, від 0 до 20 мм, від 0 до 10 мм, а при використанні щебеню від 70 мм до 120 (150) мм – фракцій
від 5 мм до 40 мм.

Після закінчення ущільнення шару з шлакового щебеню активних та високоактивних шлаків, коли верхній шар дорожнього одягу влаштовується не відразу, шлаковий щебінь необхідно поливати водою протягом 10 - 12 днів, кількість води на добу повинна становити від 2,0 л/м2 до 2,5 л/м>2

Оптимальну за зерновим складом щебеневу, щебенево-піщану, гравійну та гравійно-піщану суміш треба виготовляти за ДСТУ Б В.2.7-30.

Готову суміш необхідно розподіляти з забезпеченням необхідної рівності шару. Суміш при недостатній її вологості необхідно за 20-30 хв до ущільнення полити водою з розрахунку її кількості від 6 л/м2 до 12 л/м2

Шар суміші треба ущільнювати відповідно до [13, 15].

Рух транспортних засобів по конструктивному шару дозволяється відкривати тільки після повного його ущільнення.

Основи і покриття з щебеневих, гравійних матеріалів і сумішей, оброблених органічними та неорганічними в'яжучими

Організацію і технологію виконання робіт з влаштування покриттів і основ з кам'яних матеріалів і промислових відходів, укріплених неорганічними і органічними в'яжучими, контроль якості сумішей, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища призначати згідно з [13–15, 25]

Влаштування шарів дорожнього одягу з сумішей вологих органо-мінеральних дорожніх (СВОМД)

Для приготування СВОМД необхідно використовувати органічні в'яжучі в'язкістю за стандартним віскозиметром при температурі 60°С і отворі 5 мм в межах від 40 с до 120 с: високосмолисті нафти, сировину для приготування бітумів (гудрони). Вимоги до кам'яних матеріалів, мінерального порошку такі самі, як і вимоги до компонентів асфальтобетонних сумішей.

В ролі активаторів процесу структуроутворення СВОМД треба використовувати вапно або цемент.

Готові СВОМД дозволено зберігати в бункерах або на складах не більше ніж 48 годин. Зберігання СВОМД більше 48 годин при температурах повітря вище ніж 10°С дозволено лише у виняткових випадках

При температурах повітря нижче 5°С СВОМДнеобхідно зберігати у закритому складі. При температурах повітря вище 5°С СВОМД треба зберігати у штабелях заввишки до 2 м, накритих брезентом, під навісом на майданчиках з твердим покриттям, обладнаних водовідводом.

Шари дорожнього одягу з СВОМДнеобхідно влаштовувати при температурі повітря не вище плюс 30°С і не нижче плюс 10°С.