ТзОВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ тел/факс 2-25-15   абонентський відділ 2-52-95   ритуальна служба 2-33-09

З А К О Н     У К Р А Ї Н И

 Про відходи

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 36-37, ст.242 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 31, ст.214
N 2290-IV ( 2290-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.140
N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98
N 5179-VI ( 5179-17 ) від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 31, ст.361
N 5400-VI ( 5400-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 40, ст.537
N 5402-VI ( 5402-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 40, ст.539
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 46, ст.640 -

зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 - див. пункт 1 розділу II Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами" у відповідних відмінках згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 }

Leave a comment

back to top